• Η στάση των νοσηλευτών απέναντι στην ευθανασία και οι παράγοντες που την επηρεάζουν.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Μπιτζαράκη, Στέλλα; Τσιλίλη, Αριστέα; Φανταουτσάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Παχούμη, Δέσποινα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που τίθενται σχετικά με την ευθανασία είναι η επίδραση και η νομική σημασία της βούλησης του ανθρώπου στο ζήτημα του τερματισμού της ζωής του. Το θέμα συνήθως εμπλέκεται με την ιατρονοσηλευτική ...