• Σύγκριση εργαλείων τηλεδιάσκεψης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γιάμπουρας, Γεώργιος; Φραγκομανωλάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-07-2012
    Στην σημερινή εποχή όπου η μη χρήση των υπολογιστών αποτελεί δείκτη για τον σύγχρονο αναλφαβητισμό είναι περισσότερο από προφανής η ανάγκη για τη δημιουργία, ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών που προάγουν την ποιότητα της ...