• Η διαχείριση του χρηματοοικονομικού και ανθρώπινου κεφαλαίου και η επίδραση του στην αποδοτικότητα των Ελληνικών τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καζάνη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ψιμάρνη-Βούλγαρη, Φωτεινή; Τζωρτζάκη, Αλεξία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-08-2012
  Θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η "Η διαχείριση του χρηματοοικονομικού και ανθρώπινου κεφαλαίου και η επίδραση του στην αποδοτικότητα των ελληνικών τραπεζών". Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να κάνει κατανοητές ...