• Αντιλήψεις και προσδοκίες των πρωτοετών φοιτητών για το ρόλο και τη σημασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τους στην επαγγελματική και κοινωνική τους ανέλιξη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κάλλα, Μαρίνα-Ειρήνη; Μανταλιού, Μαρία; Χανιωτάκη, Ζαμπία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-22
  Δεδομένου ότι η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή των ανθρώπων, κρίθηκε αναγκαίο να μελετηθούν οι λόγοι που οι φοιτητές του πρώτου έτους επέλεξαν το τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι Κρήτης (τέως Ελληνικού ...
 • Απόψεις ανύπαντρων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης για τους παραδοσιακούς και σύγχρονους νομικούς τρόπους συμβίωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Μαυροφοράκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-11-2013
  Η οικογένεια, αποτελεί το κύριο κύτταρο της οργανωμένης κοινωνικής συμβίωσης. Η καθιέρωση του θεσμού αυτού, έγινε από τα πρώτα κιόλας βήματα της ζωής του ανθρώπου στη γη, θεσμός που συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ...
 • Εμπειρίες των φοιτητών από το πρόγραμμα ανταλλαγής ERASMUS+. Η περίπτωση του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Ζαχαρίου, Καλομοίρα; Μανετάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-10
  Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να μελετήσουμε τις εμπειρίες των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης από το πρόγραμμα ανταλλαγής ERASMUS+ . Η μελέτη αποτελείται από δυο κύρια μέρη το θεωρητικό ...
 • Ενδοσυντροφική βία: διαδικτυακές ελληνόφωνες και αγγλόφωνες σελίδες υποστήριξης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: ∆ουλκίδου, Ζωή-Μαρία; Πανοπούλου, Βασιλική; Πρωτογεράκη, Νεκταρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-05-2015
  H παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ενδοοικογενειακή – ενδοσυντροφική βία και τις ιστοσελίδες στήριξης που υπάρχουν και στόχο έχουν την ενημέρωση και υποστήριξη των θυμάτων ενδοσυντροφικής βίας. Η ενδοσυντροφική ...
 • Ευαισθητοποίηση παιδιών και εφήβων για κοινωνικά θέματα μέσα από τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους από τους ιδίους: ένα εν δυνάμει δημιουργικό εργαλείο για τη σχολική κοινωνική εργασία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κανδύλα, Ολυμπία; Παππά, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-05
  Στην εποχή μας η κυριαρχία της εικόνας στη σύγχρονη εκπαίδευση και τον πολιτισμό είναι αδιαμφισβήτητη. Επιπλέον η εξοικείωση των παιδιών με την τεχνολογία ανοίγει νέα πεδία προς διερεύνηση κι εκμετάλλευση στο χώρο της ...
 • Η ανάρρωση από το τραύμα της έμφυλης βίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
  Συγγραφείς: Λαθιωτάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-14
  Σε μια κοινωνία που τα πατριαρχικά στερεότυπα είναι ακόμη έκδηλα, κρίθηκε σκόπιμο να ερευνηθεί η έμφυλη βία, το τραύμα που προκύπτει από αυτή, αλλά και η διαδρομή της ανάρρωσης από αυτό. Παράλληλα ήθελε να ερευνήσει το πώς ...
 • Η διερεύνηση της γνώμης των καθηγητών για την αναγκαιότητα ύπαρξης συμβουλευτικής υπηρεσίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Αθηναίου, Μελίτα; Γιαννακός, Παναγιώτης; Ζέρβα, Πολυξένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-07-2010
  Η εφηβεία, είναι μια περίοδος στη ζωή κάθε ανθρώπου, κατά την οποία το σώμα αλλάζει και η ταυτότητα του ατόμου διαμορφώνεται. Είναι δηλαδή μια περίοδος ωρίμανσης. Κατά την διάρκεια της εφηβείας αναπτύσσονται πολλά προβλήματα. ...
 • Η επίδραση της ομαδικής συμβουλευτικής γονέων της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου Ελευσίνας στην πρόληψη δυσκολιών και αντιμετώπιση κρίσεων μέσα στην οικογένεια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Βούλγαρη, Ευγενία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-11-2013
  Γενικά: Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα με μία πορεία ζωής.Τα μέλη της επικοινωνούν, τους ενώνουν δεσμοί αγάπης και έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Στις σύγχρονες κοινωνίες, η οικογένεια έχει τροποποιηθεί πολύ, οι ...
 • Η μελέτη περίπτωση του συλλόγου κοινωνικής πρωτοβουλίας «Πρωτοβουλία για το παιδί».

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γκιόρκα, Αλεξάνδρα; Συμεών, Ασπασία-Παναγία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-15
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο ο Σύλλογος κοινωνικής πρωτοβουλίας «Πρωτοβουλία για το παιδί» εκπληρώνει τους σκοπούς της παιδικής προστασίας. Έναυσμα για την διενέργεια της πτυχιακής ...
 • Η νοηματοδότηση της εμπειρίας του διαζυγίου από την πλευρά των γυναικών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
  Συγγραφείς: Κυρμιζάκη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-04
  Η διάλυση ενός γάμου είναι μία από τις πλέον στρεσογόνες αλλαγές που ενδέχεται να βιώσει ένα άτομο στη ζωή του. Από την βιβλιογραφική επισκόπηση αναδεικνύεται ότι οι αντιδράσεις που μπορεί να εκδηλώσει κάποιο υποκείμενο ...
 • Η οικογένεια στον αγροτικό χώρο της επαρχίας: λειτουργίες, ρολόι, μετασχηματισμοί.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Καραγιάννη, Δήμητρα; Σαχινίδου, Μαγδαλινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-10
  Η παρούσα πτυχιακή έρευνα επιδιώκει μέσα από μια ιστορική, κοινωνική και οικονομική προσέγγιση να αναδείξει την εξέλιξη του κοινωνικού φαινομένου της οικογένειας από τη δεκαετία του 70’ μέχρι και σήμερα. Στοχεύει να φωτίσει ...
 • Η τέχνη ως μέσω θεραπείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κλειτσινίκου, Νίκη; Μίχα, Αθανασία; Παπαγιαννάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-11-2013
  Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει την ανάγκη να επικοινωνεί και να εκφράζει τα συναισθήματά του. Στην καθημερινότητά του το άτομο χρησιμοποιεί ευρέως το λόγο για την επικοινωνία του με άλλα άτομα. Εκτός από τον λεκτικό τρόπο ...
 • Ιστορία, εξέλιξη και προοπτικές της κοινωνικής εργασίας στην κοινότητα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Αστυρακάκη, Φαίη; Βρακά, Βίκυ; Καμαράδου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-07
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχετίζεται με την κοινωνική εργασία στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, στο 1ο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην ιστορική αναδρομή της κοινοτικής εργασίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· ...
 • Λόγοι που οδηγούν τους μαθητές στην εγκατάλειψη της υποχρεωτικής και λυκειακής εκπαίδευσης. Η περίπτωση του δήμου Γοργολαϊνη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γεωργιάδης, Χρήστος; Κουμής, Διονύσιος; Τερζάκη, Σοφία; Τζουλιαδάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-11-2013
  Βασικός προβληματισμός που οδήγησε στην επιλογή του θέματος ήταν η μελέτη ερευνών, που σχετίζονταν με το θέμα της σχολικής εγκατάλειψης και έχουν γίνει στο παρελθόν. Μελετήσαμε την έρευνα των Παλαιοκρασά, Ρουσέα και Βρετάκου ...
 • Μεγαλώνοντας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας. Η επίδραση της εμπειρίας στην ενήλικη ζωή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
  Συγγραφείς: Βοριζανάκης, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-09
  Η παιδική προστασία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις της κοινωνίας και του κράτους πρόνοιας, και η παρούσα εργασία εξετάζει έναν τέτοιο τομέα. Τα παιδικά χωριά SOS ως διεθνής οργανισμός ασχολείται με τον ...
 • Μελέτη της κοινότητας του καταυλισμού της Νέας Αλικαρνασσού στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
  Συγγραφείς: Καλτσά, Γαρυφαλλιά
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-26
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη των πέντε διαστάσεων του κοινωνικού χώρου της κοινότητας του Καταυλισμού Ρομά, της Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Η μεθοδολογία της έρευνας που επιλέχτηκε είναι η ...
 • Μετανάστες: Πορεία ζωής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Αγγελής, Γιάννης; Γιαννακός, Σπύρος; Σδράνη, Σταυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2014
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, «Μτανάστες: Πορεία ζωής», θα ασχοληθούμε αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο με το φαινόμενο της μετανάστευσης. Θα μελετήσουμε τα κίνητρα που ωθούν άτομα ή ομάδες να μεταναστεύσουν που είναι πολλά και ...
 • Μονογονεϊκή οικογένεια: προκλήσεις του γονεϊκού ρόλου στην οικογένεια.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γεράρδης, Βασίλειος; Μουστάκα, Αθανασία; Πουρνάρα, Ευανθία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-11
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα προσπαθήσει να δώσει μια ποιοτική διάσταση με ιδιαίτερη βάση στις προκλήσεις των μονογονεϊκών οικογενειών, στηριζόμενη στις προσωπικές εμπειρίες του δείγματος. Πραγματοποιήθηκε ημιδομημένη ...
 • Μοντέλο παρέμβασης σε κρίση: θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή. Η περίπτωση κοινωνικών υπηρεσιών στην Αθηνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Νεστορίδη, Μαρκέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-14
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση των θεωριών της κοινωνικής εργασία αλλά και των θεωριών παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης. Επιπλέον δίνετε έμφαση και αναλύονται 2 κυρίαρχα μοντέλα που αποτέλεσαν καθοριστικό ...
 • Ο θεσμός της αναδοχής. Η προσαρμογή του παιδιού στην ανάδοχη οικογένεια.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κογεράκη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-16
  Η παρούσα ερευνητική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του βαθμού και του ρυθμού προσαρμογής του ανάδοχου τέκνου στην ανάδοχη οικογένεια και στην εμβάθυνση ως προς τη διαπροσωπική σχέση και την ανάπτυξη δεσμού, που αναπτύσσεται ...