• Ανάλυση λειτουργίας κυκλωμάτων λευκών συσκευών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γιώτη, Σταματία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ριγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-03
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατανόηση λειτουργίας ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων καθώς και η σύνδεση τους με τα μηχανικά μέρη των συσκευών αυτών.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για συσκευές android με τη χρήση του ΙΡΕ Basic4Android.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γουγούλη, Μαρία; Χασάπη, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-02-2015
  Ανάπτυξη εφαρμογής πρόγνωσης καιρού για συσκευή android με τη χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών Basic4Android.
 • Ασύρματα πρωτόκολλα χαμηλής ισχύος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τζεμανάκης, Ευτύχιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-12-2014
  Στην εργασία γίνεται μελέτη για RF modules χαμηλής ισχύος. Αναλύονται τα βασικά πρωτοκολλά επικοινωνίας zigbee και IEEE 802.15.4 και γίνεται έρευνα αγοράς για modules αυτής της κατηγορίας σε διάφορες εταιρίες παραγωγής.
 • Ασύρματη επεξεργασία μικροελεγκτών στα 2.4 GHZ και θεωρητικός σχεδιασμός ενός δικτύου μονάδων ελέγχου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαθιουδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-10-2014
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ασύρματη επεξεργασία μικροελεγκτών στα 2.4 GHZ και ο θεωρητικός σχεδιασμός ενός δικτύου μονάδων ελέγχου βασισμένων πάνω στην οικογένεια ολοκληρωμένων της II CC2510FX1CC2511FX.
 • Αυτόματο σύστημα ελέγχου περιβαλλοντικών συνθηκών κλειστού χώρου με χρήση μικροελεγκτή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γερακιανάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-06-2014
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ικανού να διατηρεί σταθερό το κλίμα σε ένα κλειστό περιβάλλον και ειδικότερα σε ένα θερμοκήπιο. Για να σχεδιαστεί το σύστημα μελετήθηκε ...
 • Αυτόματος πλοηγός V2 για άτομα με προβλήματα όρασης (αντικατάσταση λευκού μπαστουνιού).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μίνου, Γαρυφαλιά
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντάρας, Αντώνιος; Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-01-2015
  Ο αυτόματος πλοηγός BATEYES V2 διαθέτει διπλό σύστημα ανίχνευσής με υπερήχους και μια κάμερα και μπορεί να εντοπίζει τα εμπόδια σαν ένα αόρατο λευκό μπαστούνι και βοηθάει τα άτομα με προβλήματα όρασης να κινούνται στο δρόμο ...
 • Έλεγχος υγρασίας και θερμοκρασίας με μικροελεγκτή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κώτσιας, Οδυσσέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-06-2011
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η έρευνα του αυτόματου ελέγχου της υγρασίας και της θερμοκρασίας μέσω ενός μικροελεγκτή. Σκοπός κάθε έρευνας είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, μέσω των έξυπνων σπιτιών ...
 • Έλεγχος φωτεινής σηματοδότησης για παροχή προτεραιότητας στα οχήματα έκτακτης ανάγκης με χρήση μικροελεγκτή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μανιός, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-04-2013
  Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής, γίνεται ο έλεγχος των φωτεινών σηματοδοτών για την παροχή προτεραιότητας στα οχήματα έκτακτης ανάγκης μέσω ενός μικροελεγκτή και ενός ασύρματου καθώς επίσης και η υλοποίηση αυτών στην πράξη ...
 • Έρευνα για κατασκευή και λειτουργία υδροπονικού συστήματος μεσαίας κλίμακας με χρήση μικροπεπεξεργαστή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πούγουνας, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-30
  Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την έρευνα για την κατασκευή και λειτουργία ενός συστήματος υδρολίπανσης σε καλλιέργειες θερμοκηπίων μεσαίας κλίμακας (1-3 στρεμμάτων).
 • Ηλεκτρονική κλειδαριά ελεγχόμενη από πληκτρολόγιο και i-button.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσαρτσαράκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-12-2014
  Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται μια ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας.Για την ενεργοποίηση της πρέπει να εγκριθούν δύο επίπεδα ασφαλείας και στη συνέχεια γίνεται αποθήκευση των στοιχείων του χρήστη σε μια βάση δεδομένων.
 • Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ανωγειανάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-09-2014
  Ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας είναι το σύστημα εκείνο του οποίου οι λειτουργίες βασίζονται σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα είναι εύκολα στην τοποθέτηση τους αλλά ταυτόχρονα αρκετά πολύπλοκα στο ...
 • Μελέτη και κατασκευή εξυπνου συστήματος ελέγχου ηλεκτρικών φορτίων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοκολάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-03-2008
  Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός έξυπνου συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί στα σπίτια για τον έλεγχο ηλεκτρικών φορτίων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το σύστημα αποτελείται από τρεις ...
 • Μελέτη και υλοποίηση συστήματος αυτόματης επιλογής παροχέων τηλεφωνίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καβακόπουλος, Θεόδωρος; Σταυρινίδης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-02-2009
  Στόχος της πτυχιακής αυτής, είναι η μελέτη και υλοποίηση μίας συσκευής σε συνεργασία με μία τηλεφωνική συσκευή και με τον μικροελεγκτή DS89C450, να πραγματοποιεί κλήσεις με αυτόματη επιλογή παροχέα τηλεφωνίας ανάλογα με τη χρέωση.
 • Μελέτη, σχεδίαση, υλοποίηση και προγραμματισμός αυτοματισμού ελεγχόμενου από το διαδίκτυο, απουσία υπολογιστή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αρτζουχαλτζής, Χρήστος-Ιουλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2012
  Το συγκεκριμένο έργο ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αυτοματισμού ελεγχόμενου από το διαδίκτυο. Πρόκειται για μια υπολογίσιμη προσέγγιση καθώς το κόστος κατασκευής είναι περιορισμένο, η κατανάλωση αναιμική, ...
 • Στοχαστικά μοντέλα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αργύρης, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2015
  Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ανάπτυξη και χρήση στοχαστικών μοντέλων. Τα μοντέλα αυτά είναι μαθηματικές εξισώσεις στις οποίες εισάγονται δεδομένα και λαμβάνονται συμπεράσματα για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος.
 • Συστήματα ασφαλείας χώρου με τη χρήση του μικροελεγκτή 8051.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λούπαση, Αικατερίνη-Χαρίκλεια; Μακρής, Ζήσης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-09-2014
  Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη, ανάλυση και εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο. Το συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας, χρησιμοποιεί ένα ultra-high-speed Μικροελεγκτή της Maxim, τον DS89C450. Περιλαμβάνει ...
 • Φορητό σύστημα συλλογής δεδομένων από πολλούς σταθμούς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πέντες, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρηγάκης, Ηρακλής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-02-2012
  Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής υλοποιήθηκε σύστημα που έχει την δυνατότητα να κάνει καταγραφή θερμοκρασίας από πολλούς αισθητήρες και έπειτα αυτοί να στέλνουν ασύρματα τις μετρήσεις στον δέκτη του συστήματος. Ο δέκτης με ...