• Διοίκηση και οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Χατζάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-09-2011
  Σκοπός της εργασίας είναι να κατανοήσουμε την σημαντική σχέση μεταξύ εργαζομένων με τους υφισταμένους μέσα σε μια επιχείρηση. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω σκοπός της πρόσληψης ικανών ατόμων και με προσόντα είναι η αναβάθμιση ...
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού για την Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ακογλάνης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-12-2011
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την πρόταση ανάπτυξης συγκεκριμένων μορφών εναλλακτικού τουρισμού για την Κρήτη. Αφού γίνει αναφορά στον ελληνικό τουρισμό γενικά - σημαντικό κομμάτι του οποίου αποτελεί ο ...
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Κέρκυρα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσενέμπη, Ελβίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-06-2008
  Σκοπός της μελέτης αυτής είναι, αρχικά να εξετάσουμε το κατά πόσο το υπάρχον μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης έχει επωφελήσει το νησί της Κέρκυρας. Γι’ αυτό το λόγο παρατέθηκαν κάποια στοιχεία ζήτησης και προσφοράς-με τη ...
 • Επιπτώσεις-προοπτικές εξέλιξης του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαντζουράνη, Καλλιόπη; Τζιφάκη, Χρυσή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η Ελλάδα έχει ανάγκη τον ποιοτικό τουρισμό, που θα βασίζεται στις αρχές της αειφορίας, δημιουργώντας ένα παράλληλο αλλά και εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν, το οποίο θα αναδεικνύει το ιδιαίτερο και αυθεντικό της πρόσωπο. ...
 • Η τουριστική πολιτική ως μοχλός ανάπτυξης για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βεκρής, Παντελής; Μαρκίδης, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-11-2009
  Στην παρούσα εργασία, αφού κάνουμε μία σύντομη αναδρομή στην πορεία και την εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τι είναι η τουριστική πολιτική και από ποιους χαράσσεται έτσι ώστε να καταλήξουμε ...
 • Ο θρησκευτικός τουρισμός στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσερώτα, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-06-2009
  Ο τουρισμός ως περιήγηση-γνωριμία με πολιτιστικές και κοινωνικές αξίες άλλων λαών, χρονολογείται από την αρχαιότητα και στην μορφή αυτή οφείλονται πλήθος ταξιδιωτικές, ιστορικές και γεωγραφικές πληροφορίες από ταξιδιώτες ...
 • Ο τομέας των δημοσίων σχέσεων στις επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γεωργιάδη, Χριστιάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-05-2011
  Οι ορθά –με σοβαρότητα και τήρηση των αρχών τους- εφαρμοζόμενες Δημόσιες Σχέσεις, βελτιώνουν, με τη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων, τους όρους της κοινωνικής διαβίωσης. Συγκεκριμένα οι Δημόσιες Σχέσεις συντελούν στην ...
 • Ο τουρισμός και οι προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων φιλοξενίας στη χώρα μας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ανταλουδάκη, Ειρήνη; Μαριέττου, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η πτυχιακή μας αφορά τον Τουρισμό και τις Προδιαγραφές Οργάνωσης και Λειτουργίας των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας στην χώρα μας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ελληνική Οικονομία στηρίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στον τουρισμό. Στον ...
 • Ο τουρισμός τρίτης ηλικίας ως εναλλακτική μορφή ανάπτυξης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η περίπτωση της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μετίνογλου, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-09-2010
  Μέσα από αυτή την εργασία, μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε μία μερίδα τουρισμού πού ίσως ποτέ δεν είχε περάσει από το μυαλό μας πόσο σημαντική μπορεί να είναι για την χώρα μας. Οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας που συναντάμε ...
 • Ο τουρισμός υγείας ως εναλλακτική μορφή στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τζανετή, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-12-2009
  Η εργασία που ακολουθεί πραγματεύεται τον Τουρισμό υγείας ως εναλλακτική μορφή στην Ελλάδα, και αναλύονται οι προοπτικές ανάπτυξής της στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στον τουρισμό, στην έννοια ...
 • Ο τουρισμός υγείας ως μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας του ελληνικού προϊόντος: η περίπτωση της Πελοποννήσου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αρκουλάκη, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-06-2011
  Στο Πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία γενική αναφορά στον τουρισμό, στην έννοια του, στην ιστορία του, στο ρόλο του που κατέχει στην ελληνική οικονομία και πώς αποτέλεσε να συγκροτεί σήμερα τη μεγαλύτερη βιομηχανία στον κόσμο, ...
 • Προοπτικές και προϋποθέσεις εφαρμογής του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κονσολάκη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-03-2011
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναλύσει τον θαλάσσιο τουρισμό, την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σήμερα, αλλα κυρίως τι μπορεί να γίνει ωστε η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει τόσο στην ευρωπαϊκή τουριστική αγορά όσο ...
 • Προσπελασιμότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Πατσαούρα, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-04-2008
  Στοιχείο αισιοδοξίας για τη συνέχιση της δυναμικής πορείας του τουρισμού στη χώρα μας αποτελεί το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι αγαθό πολυτελείας, που σημαίνει ότι όσο το παγκόσμιο βιοτικό επίπεδο αυξάνεται, οι τουριστικές ...
 • Προυποθέσεις και προοπτική ανάπτυξης του τουρισμού υγείας στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βενιανάκη, Αριστέα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά γενικά για τον μαζικό τουρισμό. Επίσης, για τον εναλλακτικό τουρισμό καθώς και για τις επιπτώσεις αυτού, κοινωνικές, περιβαλλοντολογικές, οικονομικές και για την εφαρμογή του εναλλακτικού ...
 • Τουρισμός υγείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Διαμαντάκη, Ευαγγελία; Σταθοπούλου, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-05-2011
  Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσουμε την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στην Κρήτη, να δούμε ποιες ενέργειες έχουν γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση και να παρουσιάσουμε κάποια κέντρα τουρισμού υγείας που υπάρχουν στο ...
 • Τουρισμός υγείας: η ανάπτυξη και εξέλιξή του στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κοσμάτου, Διονυσία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-06-2009
  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), «Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι η απλή απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας». Ο Μαslow (1970) ήταν από τους πρώτους ...
 • Τουριστική πολιτική στην Ελλάδα προοπτικές και εξελίξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Λιάκου-Σκόνδρα, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η Ελλάδα, εκσυγχρονίζοντας το τουριστικό της προφίλ και θέλοντας να καταστεί σύγχρονος τουριστικός προορισμός με ένα brand name, που ξεφεύγει από το τετριμμένο «ήλιος και θάλασσα», υιοθετεί νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. ...
 • Τρόποι προσέλκυσης των τουριστών από τις ξενοδοχειακές μονάδες μέσω internet.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σημαντηράκη Κατερίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίγγας, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-09-2009
  Η πτυχιακή αυτή εργασία, αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια καθώς επίσης και από ένα ερωτηματολόγιο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης κατά το έτος 2009 σε πελάτες‐τουρίστες ξενοδοχειακών μονάδων του Νομού. ...