• Αναδρομική μελέτη ασθενών υπό αιμοκάθαρση σε ιδιωτικές μονάδες στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βενετικάκης, Γεώργιος; Θερκιαϊ, Φραντζέσκα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-03
  Η σημερινή έξαρση της νόσου, ίσως να προκαλείται από την αλλαγή της υποκείμενης παθογένειας της ΧΝΑ. Παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη αύξηση του πληθυσμού είναι η παγκόσμια γήρανση των πληθυσμών, η ...
 • Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με στεφανιαία νόσο / ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ψωμά, Γαρυφαλλιά; Τζεδάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-06-2009
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο/ ή και εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, όσον αφορά το Δημόσιο Νοσοκομείο, ΠΑΓΝΗ (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου), του ...
 • Αρχές και συστήματα διαλογής μαζικών καταστροφών στο ΤΕΠ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κιοστεράκης, Βασίλειος; Κοσμπουνάρης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-15
  Εισαγωγή: Tο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) έρχεται αντιμέτωπο με διάφορων ειδών περιστατικά τα οποία έχουν προέλθει από μαζικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, πόλεμοι κ.α.). Το υγειονομικό προσωπικό θα ...
 • Γνώσεις και αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων. Βιβλιογραφική ανασκόπηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Θανόπουλος-Κοντορίνης, Δημήτριος; Σφήκας, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-04
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων που σχετίζονται με το θέμα της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων. Δομείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο αναφέρονται γενικές γνώσεις οι οποίες ...
 • Γνώσεις και στάσεις γονέων σχετικά με τον παιδικό εμβολιασμό σε αγροτικό και αστικό πληθυσμό της νήσου Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αλίμπαλη, Μέλανη; Αμπουλάτζε, Μαριάμι; Μπραουδάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-22
  Ο εμβολιασμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της Δημοσιάς Υγείας για τον 20ο αιώνα. Χάρη στα εμβόλια έχουν προληφθεί σοβαρές ασθένειες που άλλοτε μάστιζαν τη ανθρωπότητα. Η ενεργητική ανοσοποίηση των παιδιών ...
 • Γνώσεις και στάσεις του γενικού πληθυσμού σχετικά με την επιληψία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κιορογλανίδου, Ελένη; Κόκκαλη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-07
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το ζήτημα των γνώσεων και των στάσεων που έχει ο γενικός πληθυσμός σχετικά με την επιληψία. Οι επιληπτικοί ασθενείς αντιμετωπίζουν κοινωνικά και ψυχικά προβλήματα λόγω του κοινωνικού ...
 • Γνώσεις και στάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Μαλανδράκης, Γεώργιος; Μπράντζος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-06-2009
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των γνώσεων και της στάσης του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η έρευνα διεξήχθει σε δύο Δημόσια Νοσοκομεία της Κρήτης. Συγκεκριμένα στο ...
 • Γνώσεις και στάσεις των τελειόφοιτων φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι στον πόνο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Λιάκου, Αικατερίνη; Λουκάκη, Αικατερίνη; Σωπασή, Χρυσή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2009
  Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των γνώσεων και της στάσης που κρατούν τελειόφοιτοι σπουδαστές νοσηλευτικής απέναντι στον πόνο.
 • Γνώσεις και στάσεις των φοιτητών νοσηλευτικής για την ομοιοπαθητική μέθοδο θεραπείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Διακάκη, Στυλιανή; Ζιώγα, Αποστολία; Ιγνατίδου, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-11-12
  Η «ποιότητα» αποτελεί μια ανθρώπινη αναζήτηση από τους αρχαίους χρόνους και είναι συνώνυμη με την αρετή, τη συνεχή βελτίωση και το «αἰέν ἀριστεύειν». Για να χαρακτηρίσουμε ότι ένα άτομα ζει μια ποιοτική και ευτυχισμένη ζωή ...
 • Γνώσεις πρώτων βοηθειών στο γενικό πληθυσμό.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Γεωργίου, Σοφία; Παρασύρης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-14
  Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το επίπεδο γνώσης πρώτων βοηθειών στο γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα η εργασία προσπαθεί να αναδείξει το βαθμό σπουδαιότητας που καταλαμβάνουν η γνώση και η εφαρμογή πρώτων ...
 • Γνώσεις πρώτων βοηθειών σχετικά με την αντιμετώπιση ορθοπεδικών κακώσεων σε φοιτητές νοσηλευτικής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Δημητρίου, Νίκων; Νικάκη, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-03-12
  Εισαγωγή: Είναι γεγονός ότι η παροχή πρώτων βοηθειών μπορεί να αποβεί σωτήρια για την έκβαση την υγείας και της ζωής ενός ανθρώπου. Οι ορθοπεδικές κακώσεις είναι το πιο συχνό είδος τραυματισμού που όλοι οι άνθρωποι θα ...
 • Γνώσεις των κλινικών νοσηλευτών για την εφαρμογή της διαδικασίας αιμοληψίας σε ασθενή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βελιβασάκης, Ιωάννης; Τσούφης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-06-2009
  Ο σκοπός της εκπόνησης αυτής της πτυχιακής εργασίας, είναι να ασχοληθεί και να παρουσιάσει μια από τις σημαντικές Νοσηλευτικές διαδικασίες, την αιμοληψία, δηλαδή την διαδερμική εισαγωγή της βελόνης σε φλέβα με σκοπό την ...
 • Γνώσεις, στάσεις των φοιτητών/τριών για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ηρακλέους, Βασιλική; Κλεάνθους, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-24
  Εισαγωγή: Η πτυχιακή εργασία έχει θέμα "Τις γνώσεις και στάσεις των φοιτητών/τριών για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό τον τομέα κατά πόσο οι φοιτητές γνωρίζουν για τον ...
 • Διερεύνηση άγχους και κατάθλιψης σε φοιτητές ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αποστολίδου, Ευτυχία; Πασολλάρι, Τζερσίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-18
  Στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι φοιτητές περνούν μια μετάβαση η οποία προκαλεί σοβαρές συνέπειες και μεγάλο αριθμό συνεχών προκλήσεων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι φοιτητές νοσηλευτικής δεν αποτελούν ...
 • Διερεύνηση συχνότητας εμφάνισης μυοσκελετικών παθήσεων στο νοσηλευτικό προσωπικό σε δημόσιο νοσοκομείο της νήσου Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Λούλη, Έλντα; Τζενγκίζ, Εσρά
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-15
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Νοσηλευτική ως επάγγελμα αποδεικνύεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το μυοσκελετικό σύστημα. Οι μυοσκελετικές παθήσεις, που προκαλούνται κατά της εκτέλεση των νοσηλευτικών διεργασιών, είναι από ...
 • Διερεύνηση της εγγραμματοσύνης υγείας σε ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύονται σε χειρουργικά τμήματα ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Σταματάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-04
  Η εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας βασίζεται στη γενικότερη εγγραµµατοσύνη και περιλαμβάνει τις εκάστοτε γνώσεις, τις ικανότητες και τη θέληση των ατόµων, να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή πληροφορίες ...
 • Διερεύνηση της επικοινωνίας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ο ρόλος της στην ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ζεάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-06
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτών και ιατρών καθώς και η επίδραση θετική ή αρνητική που αυτή έχει στην ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας του ασθενούς. ...
 • Διερεύνηση της μετατραυματικής εξέλιξης λόγω της πανδημίας Covid 19 στο νοσηλευτικό προσωπικό ενός Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου και της επίδρασης της στο βαθμό της εργασιακής ευημερίας του.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Νινιδάκη, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ; Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ; Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-21
  Εισαγωγή: o αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 έχει δοκιμάσει σοβαρά τα συστήματα υγείας, παγκοσμίως και ειδικότερα τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι καλούνται σε αντίξοες εργασιακές συνθήκες να ανταπεξέλθουν, αψηφώντας ...
 • Διερεύνηση της ποιότητας επαγγελματικής ζωής των επαγγελματιών υγείας ενός Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Πυλιώτης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ; Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ; Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-15
  Εισαγωγή: Η ποιότητα της επαγγελματικής ζωής, αντικατοπτρίζει την ποιότητα της σχέσης μεταξύ των εργαζομένων και του εργασιακού περιβάλλοντος. Η ποιότητα επαγγελματικής ζωής, σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των ατόμων και ...
 • Διερεύνηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κρουσανιωτάκη, Γεωργία; Κρουσανιωτάκη, Ιωάννα; Τζάγκα, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-06
  Στη σημερινή εποχή πολλοί ασθενείς και οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων που έχουν οι ασθενείς απαιτούν να έχουν πλήρη ενημέρωση για τη πορεία της ασθένειας τους, σε οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου καθώς επίσης να τους επιτρέπεται ...