• Η τεχνική της υδροπονίας και η εφαρμογή της μέσα από διάφορα συστήματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Νικολετάκης, Μηνάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμπαθιανάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-10-2008
  Η υδροπονία είναι μια μέθοδος η οποία συγκεντρώνει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη παραδοσιακή καλλιέργεια στο έδαφος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται συνεχώς, υποσχόμενη μεγαλύτερες αποδόσεις\στρεμμα και ταυτόχρονα ...
 • Ο παγετός και τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής προστασίας του σε οπωρώνα και αμπελώνα στον νομό Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Δαμιανάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμπαθιανάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-04-2008
  Η γεωργία έχε πολλά και δύσκολα προβλήματα, ένα από αυτά είναι και ο παγετός. Είναι ένα καιρικό φαινόμενο που προκαλεί πολλές σημαντικές καταστροφές σε οφθαλμούς, άνθη, φύλλα, καρπούς και γενικά στην βλάστηση. Ο παγετός ...
 • Υδροπονική καλλιέργεια φράουλας 4 διαφορετικών υποστρωμάτων χ 2 ποικιλιών με το κατακόρυφο σύστημα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Βουρεξάκη, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμπαθιανάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η υδροπονική καλλιέργεια διάφορων κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών στα θερμοκήπια καταλαμβάνει σήμερα σημαντικές εκτάσεις σε διάφορες προηγμένες γεωγραφικά χώρες. Στην Ελλάδα ουσιαστικά βρίσκεται στα πρώτα της βήματα. Η ...