• Διοίκηση αλλαγών. Θεωρία και πράξη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ατσαλάκη, Αννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαρχιανάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-04-2011
  Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μία ανάλυση της θεωρίας της Διοίκησης Αλλαγών και της εφαρμογής της στο ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Η συλλογή των στοιχείων ολοκληρώθηκε μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και συλλογής σχετικών ...
 • Η ανάλυση του υποδείγματος ΔΑΕΑ (SWOT ANALYSIS). Πόσο εύχρηστο και πρακτικό γίνεται κατα την εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα. Ενα παράδειγμα εφαρμογής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σπινθουράκη, Αυρηλία–Ζωή
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαρχιανάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-05-2011
  Η ολοένα συνεχής και αυξανόμενη μεταβλητότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά μιας επιχείρησης, επιβάλλει στα διοικητικά της στελέχη-είτε αυτά είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες της, είτε μάνατζερ που έχουν προσληφθεί ...