• Μελέτη περιβαλλοντικού θορύβου στην πόλη του Ηρακλείου μέσω γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μπίκας, Μανώλης
    Επιβλέπων καθηγητής: Σαρρής, Απόστολος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-02-2010
    Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να καταγράψει και να μετρήσει το πρόβλημα του κυκλοφοριακού θορύβου, να αναλύσει τις μετρήσεις και να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα, να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των μετρήσεων σαν ...