• Αγώγιμα πολυμερή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ναζαράι, Έντισον
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-11-07
  Παραδοσιακά, τα πολυμερή θεωρούνταν το αντίπαλο δέος των μετάλλων, ότι ήταν δηλαδή μονωτές. Ωστόσο, η τυχαία ανακάλυψη ότι τα πολυμερή μπορούν να μετατραπούν σε μέταλλα και συνεπώς η ανακάλυψη των αγώγιμων πολυμερών, ήταν ...
 • Ανακύκλωση μεταλλικών υλικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λιόλιος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2014
  Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα των αναπτυγμένων χωρών είναι η διαχείριση των αποβλήτων. Η αύξηση των αποβλήτων προκλήθηκε από την διαρκώς αυξανόμενη συγκέντρωση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα και ...
 • Ανακύκλωση πλαστικών υλικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Θεοδοσούλη, Κυριακή
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-06-2011
  Η ανακύκλωση είναι η επεξεργασία «άχρηστων» υλικών, με σκοπό την δημιουργία νέων προϊόντων. Η ανακύκλωση αποτρέπει τη συνεχή σπατάλη νέων πόρων, μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια. Η ...
 • Αυτοεπισκευαζόμενα υλικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καστρούνης, Σταμάτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-09-2014
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη πάνω στα αυτοεπισκευαζόμενα υλικά. Τα αυτοεπισκευαζόμενα υλικά είναι μια κατηγορία των έξυπνων υλικών που κατά το σχεδιασμό τους έχουν ενσωματώσει τη δομική ικανότητα επιδιόρθωσης ...
 • Αυτοκίνητο, καύσιμα, ρύπανση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μπελενιώτης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η αλόγιστη μαζική χρήση του αυτοκινήτου - «ταχύτητα για το πουθενά»- έχει φτάσει σε σημείο να θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, τουλάχιστον από τη σκοπιά της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Πολλοί ...
 • Έρευνα και μελέτη των κραμάτων αλουμινίου και ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καπετανάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-31
  Το θέμα και ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι άμεσα συνδεδεμένα με την έρευνα και μελέτη των κραμάτων αλουμινίου, τις κατεργασίες στις οποίες μπορούν να υποστούν και τις εφαρμογές τους. Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας ...
 • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων περιγραφή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ιωαννίνων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λέκκα, Άλκηστις-Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνστάντινος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-10-2013
  Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελεί μια περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της πόλης των Ιωαννίνων. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ...
 • Επίδραση υδροθερμικής κατεργασίας στις μηχανικές ιδιότητες του Plexiglass.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπολλάνος, Βλάσσης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνστάντινος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-10-2013
  Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσουμε την επίδραση υδροθερμικής κατεργασίας στις ιδιότητες του plexiglass που παρέγεται και είναι διαθέσιμο στην αγορά υπό μορφή φύλλων μεγάλου πάχους
 • Εφαρμογές πολυμερών και κεραμικών υλικών στην οδοντιατρική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σπινάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-12
  Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην εφαρμογή των πολυμερών και των κεραμικών υλικών, που αποτελούν δύο από τις κύριες ομάδες υλικών που τυγχάνουν εκτεταμένης χρήσης στην οδοντιατρική. Εν προκειμένω, επιχειρείται μια ...
 • Εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στην επιστήμη των μηχανικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλαϊτζή, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-10-2012
  Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι βασικές αρχές, οι ορισμοί της Νανοτεχνολογίας καθώς επίσης και οι εφαρμογές της με ιδιαίτερη έμφαση σε κάποιες συγκεκριμένες. Η πρωτογενή ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας ξεκίνησε από τις ...
 • Εφαρμογή διαγνωστκής τεχνικής LIBS (Laser-Induced-Βreakdown-Spectroscopy) σε βιολογικούς ιστούς και βιοϋλικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
  Συγγραφείς: Κορτίδης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η φασματοσκοπική ανίχνευση των θραυσμάτων φωτοαποδόμησης διαφόρων βιοϋλικών και βιολογικών ιστών, σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης, όταν αυτά ακτινοβολούνται με Laser υψηλής ...
 • Ηλεκτρικές μετρήσεις της ειδικής αγωγιμότητας / φωτοαγωγιμότητας λεπτών υμενίων ZnO που έχουν παρασκευαστεί με χημικές μεθόδους από υδατικά διαλύματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Εγγλεζάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαράκης, Νικόλαος; Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-01-2010
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης λεπτών υμενίων και νανοδομών ZnO που έχουν εναποτεθεί με τις τεχνικές ultrasonic spray pyrolysis και aqueous chemical growth αντίστοιχα. Οι μετρήσεις ...
 • Θερμομονωτικά πολυμερή υλικά.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Στενός, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-28
  Στην εργασία αυτή γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των θερμομονωτικών πολυμερών, των φυσικών νόμων στους οποίους αυτά βασίζουν τη λειτουργία τους, ενώ καταληκτικά, δίνονται αριθμητικά παραδείγματα χρήσης τους σε πραγματικές ...
 • Θόρυβος, ηχομόνωση, υλικά εφαρμογών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζυμβρακάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-09-2012
  Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε έννοιες όπως: ο ήχος, ο θόρυβος , θα δούμε κάποιες βασικές αρχές ηχομόνωσης, μέτρησης θορύβου, όπως επίσης και υλικά που εφαρμόζονται στην ηχορύπανση. Θα δούμε πως συμβάλουν αυτές οι ...
 • Κυψέλες καυσίμων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σουρτζής, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-01-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με το εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο των κυψελών καυσίμου. Ο σκοπός της είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των κυψελών καυσίμου σε όλη την πορεία της ιστορίας τους, να τις συγκρίνει ...
 • Λιπαντικά ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δασκαλάκης, Αριστείδης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-12-2013
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μιλήσουμε για τα Λιπαντικά Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών. Θα αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των λιπαντικών στις μέρες μας και θα δούμε πως αυτά ταξινομούνται βάση κάποιων ...
 • Μελέτη αντοχής σε εφελκυσμό και κάμψη σύνθετου πολυμερούς (Εποξυρητίνης ενισχυμένης με υαλοΰφασμα).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Στρατάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-28
  Στην παρούσα εργασία μελετάται η αντοχή ενός σύνθετου υλικού, εποξικής ρητίνης ινοπλισμένο με υαλοϋφασμα, σε δοκιμασίες κάμψης τριών σημείων και εφελκυσμού. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε δοκίμια με διαφορετικές γωνίες ...
 • Μελέτη αντοχής σε θλίψη δοκιμίων θερμοπλαστικών ABS τα οποία μορφοποιήθηκαν με τη μέθοδο χύτευσης με συμπίεση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος-Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-07-12
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη αντοχής σε θλίψη δοκιμίων από το θερμοπλαστικό πολυμερές ABS,τα οποία έχουν χυτευθεί με συμπίεση. Το ακρυλονιτρίλιο- βουταδιένιο- στυρένιο είναι ένα τριπολυμερές που ανήκει την ...
 • Μελέτη αντοχής σε θλίψη σύνθετου πολυμερούς (επόξυ – ρητίνης ενισχυμένης με υαλοΰφασμα).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Προκοπάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-13
  Σε αυτήν την Πτυχιακή εξετάσαμε την σημασία των σύνθετων πολυμερών στην σύγχρονη κοινωνία. Μεγάλη βάση δόθηκε ειδικά στα σύνθετα πολυμερή (επόξυ-ρητίνης ενισχυμένης με υαλοΰφασμα) ενισχυμένα με ίνες γυαλιού. Η μελέτη έγινε ...
 • Μελέτη αντοχής σε θλίψη των μηχανολογικών θερμοπλαστικών ABS και ABSplus.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λειτουργάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2013
  Στην εργασία αυτή εξετάζεται η αντοχή σε θλίψη των μηχανολογικών πλαστικών ABS και ABS plus. Τα δοκίμια που χρησιμοποιήθηκαν κατασκευάστηκαν με την μέθοδο Rabid Protype(RP) στα εργαστήρια του τμήματος και τυπώθηκαν με ...