• Μελέτη επίδρασης ταχύτητας εφελκυσμού στις μηχανικές ιδιότητες του συμπολυμερούς ABS και ABSPLUS.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καζάς, Άγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-06-2015
    Στην πτυχιακή αυτή εξετάζεται η επίδραση της ταχύτητας εφελκυσμού στις μηχανικές ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Η ταχύτητα εφελκυσμού αντιστοιχεί σε ταχύτητα παραμόρφωσης εφελκυσμού. Συνεπώς εξετάζεται η μεταβολή ...