• Η αειφόρος ανάπτυξη, η εναλλακτική προσέγγιση για την ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κολώνια, Σαββούλα; Πανταλού, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταλιούρης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-06-2011
  Στα πλαίσια της πτυχιακής μας εργασίας μελετήσαμε δύο διαφορετικά αναπτυξιακά μοντέλα, αποτυπώνοντας τις θετικές διαστάσεις αλλά και τις αδυναμίες τους. Στο πρώτο κεφάλαιο της έρευνας μας προσεγγίσαμε ιστορικά το φιλελεύθερο ...
 • Η ευρωπαική ενοποίηση και η συμβολή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης στην ελληνική οικονομία και ανάπτυξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαζοκοπάκη, Ολγα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταλιούρης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-03-2012
  Αυτή η εργασία εξετάζει την κοινοτική χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας μέσω προγραμμάτων στήριξης όπως ήταν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα και στη συνέχεια, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Γίνεται συνοπτική ...