• Ακουστική μελέτη λύρας με «συμπαθητικές» χορδές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Αναργύρου, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-20
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Ακουστική μελέτη λύρας με συμπαθητικές χορδές» έχει ως στόχο την ανάδειξη της επίδρασης των συμπαθητικών χορδών στην ακουστική συμπεριφορά της λύρας. Η λύρα με συμπαθητικές χορδές είναι ...
 • Ανάπτυξη δυναμικού και πολυμεσικού ιστότοπου για τη βέλτιστη προβολή και ανάδειξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε αλληλεπίδραση με χρήστες και διαχειριστές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ταταράκης, Μάρκος-Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ; Δημητρίου, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-02-2015
  Για την ανάπτυξη ιστοσελίδων οι συνήθεις τακτικές μέθοδοι που ακολουθούνται βασίζονται στη χρήση των προγραμματιστικών εργαλείων html, css, php, mysql. Για την χρήση και εφαρμογή των παραπάνω τεχνολογιών, απαιτείται από ...
 • Ανάπτυξη μετρητικού συστήματος ταχύτητας στερεού σώματος μέσα σε υγρό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βάλλας, Βασίλειος; Μανογιαννάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-03-2009
  Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός μετρητικού συστήματος το οποίο θα είναι σε θέση να μετρά με αξιοπιστία και ακρίβεια τον χρόνο και την μέση ταχύτητα καθίζησης ενός σφαιριδίου μέσα σε πειραματικό ...
 • Διάταξη μονοχρωμάτορα για ανάλυση φάσματος οπτικής ακτινοβολίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σκορδίλης, Νικόλαος-Εμμανουήλ; Σμυρνής, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αυτοματοποίηση του μονοχρωμάτορα. Ο μονοχρωμάτορας είναι μια συσκευή στην οποία με μηχανικό τρόπο καθορίζεται ποια περιοχή φάσματος ακτινοβολίας θα περάσει από την είσοδο στην ...
 • Ιστορική εξέλιξη των μορφολογικών στοιχείων των εγχόρδων οργάνων των Ελλαδικών χρόνων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Παντελάκης, Μάρκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-03-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται: - Στα έγχορδα μουσικά όργανα της αρχαίας Ελλάδας καθώς και την εξέλιξη των μουσικών αυτών οργάνων σε διάφορες εποχές κατά την άνθηση των εκάστοτε πολιτισμών της αρχαιότητας. - Στα ...
 • Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός μέσω ακτίνας δοδικού laser.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αθήναιος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-04-2008
  Παρόλο που η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι μία από τις πιο σημαντικές σταθερές, σπάνια γίνεται ο απευθείας υπολογισμός της σε ένα προπτυχιακό εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής. Συσκευές που μετρούν κατευθείαν την ταχύτητα ...
 • Σύνδεσμος επικοινωνίας με laser.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζερβαλάκης, Ιωάννης; Λουιζίδης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Πολλές είναι οι συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν laser στην εποχή μας καθώς στην καθημερινή μας ζωή συναντάμε αρκετές εφαρμογές όπου η χρήση του είναι απαραίτητη. Από την πιο απλή εφαρμογή όπως είναι το laser pointer και ...
 • Συγκριτική μελέτη φασματικών χαρακτηριστικών εκπεμπόμενου ήχου κρητικής λύρας συναρτήσει των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Κουτελιδάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ; Παπαδογιάννης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-11-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Συγκριτική Μελέτη Φασματικών Χαρακτηριστικών Εκπεμπόμενου Ήχου Κρητικής Λύρας Συναρτήσει των Κατασκευαστικών Χαρακτηριστικών» έχει ως στόχο την ανάδειξη των ηχητικών διαφορών από λύρα ...
 • Σχεδίαση και κατασκευή μονάδος καθυστέρησης παλμών τάσεων TTL με διακριτική ικανότητα της τάξεως του νανοδευτερόλεπτου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δρουδάκης, Γρηγόρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-07-2010
  Στα πλαίσια αυτής της εργασίας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μια μονάδα χρονικής καθυστέρησης παλμών TTL με βήμα 1nsec και μέγιστη καθυστέρηση περίπου 1μsec. Η υλοποίηση στηρίχτηκε σε ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα που ...