• Προσομοίωση ηλεκτρικής συμπεριφοράς μονάδας πλάσματος εστίασης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Σαρρής, Δομέτιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχάλης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-12-2014
    Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει μια προσομοίωση της ηλεκτρικής συμπεριφοράς της μονάδας πλάσματος εστίασης του εργαστηρίου "Κέντρο φυσικής πλάσματος και laser(CPPL)".Γίνεται αναφορά στη ...