• Επίλυση φαινομένων μετάδοσης θερμότητας σε κώδικα C.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κρητικός, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-11
  Η επιστήμη της μετάδοσης θερμότητας συσχετίζεται κυρίως με το ρυθμό της μεταφερόμενης ποσότητας της θερμικής ενέργειας από ένα σύστημα σε ένα άλλο. Η εργασία αυτή μελετά αυτή την επιστήμη ορίζοντας την έννοια της θερμότητας ...
 • Θερμομόνωση σε βιοκλιματικά κτίρια με τοιχοποιία από μεταλλικό χωροδικτύωμα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γαλεράκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-12-2013
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και εφαρμογή θερμομόνωσης σε κατασκευές κατοικιών από μεταλλικό χωροδικτύωμα. Πρόκειται για μια νεωτεριστική μέθοδο προκατασκευής η οποία συνδύαζει τα βασικά πλεονεκτήματα ...
 • Μελέτη μετάδοσης θερμότητας σε διάφορες γεωμετρίες με χρήση του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων LISA.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μακρυδάκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-06-2014
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την μετάδοση θερμότητα σε διάφορα είδη τούβλου που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα. Αντικείμενο της εργασίας είναι ο προσδιορισμός των απωλειών θερμότητας. Αυτή η μελέτη έγινε ...
 • Μηχανές εσωτερικής καύσης πλοίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χρυσοχοΐδης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-12
  Η μηχανή εσωτερικής καύσης, παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα μέρη μιας ναυτικής πετρελαιομηχανής, οι διαφορές, αλλά και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δίχρονων και των τετράχρονων μηχανών. Αναλύθηκε η δίχρονη πετρελαιομηχανή ...
 • Σχεδιασμός και ανάλυση πτερυγίων αεροστροβίλων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπουντουρέλης, Θεολόγος-Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-11
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάλυση και το σχεδιασμό αεροστροβίλων. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των αεροστροβίλων στο πέρασμα των αιώνων. Στη ...