• Βιολογική αντιμετώπιση του νηματώδη Meloidogyne incognita με τον μύκητα Pochonia chlamydosporia.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), ΠΣΕ Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων
    Συγγραφείς: Κιτσιοπούλου, Πολυξένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζωρτζακάκης, Μανώλης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Στο ακόλουθο πείραμα έγινε προσπάθεια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του μύκητα Pochonia chlamydosporia (στέλεχος 10, IACR Rothamsted UK) στην μείωση του πληθυσμού του νηματώδη Meloidogyne incognita σε φυτά ντομάτας ...