• Η διατήρηση πελατών στην βιώσιμη πελατών στην βιώσιμη ανάπτυξη μίας επιχείρησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δημοπούλου, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζωτρτζάκη, Αλεξία Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2014
  Σκοπός αυτής της εργασίας υπήρξε η ανάγκη για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, στην οποία βρίσκονται οι Ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω της διατήρησης των πελατών. Για τον σκοπό αυτό παρακάτω δίνονται ορισμοί, προσεγγίσεις, ...
 • Η σημασία διατήρησης πελατών για τη βιώσιμη ανάπτυξη μίας επιχείρησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τσέλιος, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζωτρτζάκη, Αλεξία Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-10-2014
  Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων μέσα από τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων της αγοράς. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από ενεργές επιχειρήσεις στο νησί της Ρόδου, και συμβάλουν στην ανάλυση των ...
 • Οι παράγοντες που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα μετατροπής του ανθρώπινου κεφαλαίου σε θεμελιώδης ικανότητα μια επιχείρησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σταματέλη, Νίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζωρτζάκη, Αλεξία Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-08-2012
  Σήμερα όπου υπάρχουν συνθήκες έντονου ανταγωνισμού το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν μια επιχείρηση καθώς είναι ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να ...
 • Πως το πνευματικό κεφάλαιο μιας τράπεζας οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πολυχρόνη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζωρτζάκη, Αλεξία Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-08-2012
  Στην παρακάτω διπλωματική εργασία θα αναλυθεί ο ρόλος του πνευματικού κεφαλαίου στις επιχειρηματικές λειτουργίες και η σχέση του με τον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, τις διαδικασίες που ακολουθούνται ώστε μια ...