• Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρησης τμήματος φυσικοθεραπείας Βενιζελείου νοσοκομείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Αλεξάκη, Χριστίνα; Μπουντούρης, Ηλίας
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτρης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-06-2010
    Το θέμα με το οποίο ασχολείται η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αφορά την ανάλυση, την σχεδίαση και την υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης του τμήματος φυσικοθεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου ...