• Η παραγωγή ποιοτικών βασιλισσών της μέλισσας: Τρόποι και μέθοδοι.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Χατζάκης, Μανώλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασαρμιδάκη, Δ.
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Πρωταρχικό ρόλο στην απόδοση και στην γενική συμπεριφορά ενός μελισσοσμήνους έχει η ποιότητα καθώς και η ηλικία της βασίλισσας. Οι βασίλισσες που εκτρέφουν τα μελισσοσμήνη χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου (βασίλισσες ...