• Ανάκτηση πληροφορίας από βάσεις μουσικής πληροφορίας μεγάλης κλίμακας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Ρούσσος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-07-2015
  Με την πάροδο των χρόνων έχει υπάρξει μια θεαματική εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτό φυσικά δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον τομέα της μουσικής και του ήχου. Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται και προοδεύει τόσο μεγαλώνει ...
 • Ανάπτυξη επισημειωμένων βάσεων μουσικής πληροφορίας μέσα από τη χρήση της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (Europeana Music).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Τσουρά, Ραΐς
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-21
  Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, και πιο συγκεκριμένα στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη (europeana), στην αναγκαιότητά τους, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αλλά και στις προκλήσεις που ...
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση βάσης δεδομένων ομιλίας καταγεγραμμένης μέσω οπτικών τεχνικών λέιζερ

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Μοβσεσιάν, Αρά
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Παπαδογιάννης, Νεκτάριος; Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-10-2014
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιείται μια οπτοηλεκτρονική διάταξη ανίχνευσης ήχων εξ' αποστάσεως, που βασίζεται στην τεχνική εκτροπής δέσμης laser από δονούμενη επιφάνεια. Με την χρήση αυτής της διάταξης καταγράφεται ...
 • Αυτόματη κατηγοριοποίηση ειδών κρητικής μουσικής με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Ζαρδαβάς, Γιάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός μοντέλου αναγνώρισης της τοπικής κρητικής μουσικής, αναπτύσσοντας μια βάση δεδομένων μουσικών δειγμάτων για τα είδη που την περιγράφουν. Έτσι με τη χρήση μεθόδων και ...
 • Αυτόματη αναγνώριση ηχοτοπίων και ηχητικών γεγονότων σε περιβάλλον πόλης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Καμπιτάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-03-13
  Η εργασία αυτή, έχει σαν σκοπό την θεωρητική μελέτη συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης ηχητικών γεγονότων μέσω μηχανικής μάθησης, την ανάπτυξη δικού μας συνόλου δεδομένων από ηχογραφήσεις σε σημεία της πόλης του Ρεθύμνου, ...
 • Αυτόματη αναγνώριση καλλιτέχνη με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Βαβαγιάκης, Ευτύχιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-10
  Η διάδοση της ψηφιακής μουσικής πληροφορίας επέφερε τη δημιουργία τεράστιων μουσικών βάσεων δεδομένων οι οποίες χρησιμοποιούνται για προσωπικούς αλλά και επαγγελματικούς σκοπούς. Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη για γρήγορη ...
 • Επίλυση αντίστροφου προβλήματος εκτίμησης φυσικών παραμέτρων δονούμενης μεμβράνης από τον παραγόμενο ήχο, με χρήση νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών (ΣΜΟΤ), ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής
  Συγγραφείς: Σταράκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αλεξανδράκη, Χρυσούλα; Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-02
  Τα αντίστροφα προβλήματα, στο πεδίο της ακουστικής, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για την ανάκτηση πληροφοριών μέσω του παραγόμενου ήχου. Παράλληλα, η ταχεία ανάπτυξη των τεχνικών βαθιάς μηχανικής μάθησης και ...
 • Ιστορική αναδρομή στα συστήματα αναπαραγωγής ήχου. Παρουσίαση με πολυμεσική εφαρμογή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Θωμαΐδου, Μαρία Λουίζα
  Επιβλέπων καθηγητής: Πιοτογιαννάκης, Στυλιανός; Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2013
  Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η χρονολογική καταγραφή των συστημάτων αναπαραγωγής ήχου. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ο διαχωρισμός των συστημάτων αναπαραγωγής ήχου από τα συστήματα ...
 • Μελέτη και στατιστική ανάλυση συναισθηματικής βάσης ομιλίας της ελληνικής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Φλεντζουρής, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-04-2015
  Στην ανθρώπινη επικοινωνία, η έκφραση της συναισθηματικής κατάστασης εκτελείται αρχικά με τη διαμόρφωση των εκφράσεων του προσώπου και αφετέρου με την προσωδία της ομιλίας. Κατά συνέπεια για την εύρωστη αναγνώριση της ...
 • Μελέτη και υλοποίηση των μεθόδων γρήγορης αποσυνέλιξης με κανονικοποίηση και ελαχίστων μέσων τετραγώνων για την δημιουργία ψηφιακών φίλτρων με σκοπό την αναπαραγωγή αμφιωτικού σήματος από ηχητικό σύστημα δύο καναλιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Ανυφαντάκης, Κωνσταντίνος; Μουστάκας, Θεόδωρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης; Ξενικάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-02-2015
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται και συγκρίνονται δύο τεχνικές υλοποίησης ανάστροφου ψηφιακού φίλτρου με σκοπό την ακύρωση του crosstalk και της γωνίας της θέσης των ηχείων, προκειμένου να επιτευχθεί αναπαραγωγή ...
 • Μελέτη συστημάτων αλληλεπίδρασης χρήστη-υπολογιστή μέσα από περιβάλλον συνομιλίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Ντζελέπης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-31
  Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία ερευνάται και αναλύεται η τεχνολογία των ψηφια-κών συστημάτων αλληλεπίδρασης μέσω συνομιλίας (chatbots) καθώς και η ανάπτυξηενός τέτοιου συστήματος.Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ...
 • Στοίχιση ήχου και παρτιτούρας με χρήση Hidden Markov Models.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Μωρακέας, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αλεξανδράκη, Χρυσούλα; Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-06-2014
  Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος Στοίχισης Ήχου και Παρτιτούρας (ΣΗΠ), το οποίο είναι ένα πρόγραμμα για υπολογιστή που, δεδομένης μιας παρτιτούρας ενός μουσικού κομματιού και μιας ...
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικού χάρτη ηχοτοπιών πόλης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Μυριούνης, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-12
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ακουστικής χαρτογράφησης ήχων πόλεων το οποίο χρησιμοποιεί αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για την αυτοματοποιημένη απόδοση ετικετών καθώς ...
 • Σχεδιασμός και δημιουργία ηχοτοπίου τρισδιάστατου αλληλεπιδραστικού εικονικού περιβάλλοντος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Πλέσσας, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-25
  Ανάπτυξη τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χρήση μηχανής γραφικών. Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση ηχοτοπίου του εικονικού περιβάλλοντος. Η εργασία έχει ως σκοπό να ασχοληθεί με όλα τα στάδια της παραγωγής μιας ...
 • Χρήση πλατφόρμας έξυπνου βοηθού ως σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Ζησόπουλος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-20
  Όταν γίνεται λόγος για «IoT Project» αυτό εννοιολογικά σημαίνει «Ιnternet Of Things Project». Επί της ουσίας πρόκειται για ένα σχέδιο μέσα στο οποίο συνηθισμένα πράγματα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του, ...