• Εταιρική διακυβέρνηση και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κοκκινάκη, Μαρία; Πετρουλάκη, Στεφανία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-06-2014
  Η Εταιρική Διακυβέρνηση (corporate governance), από τη δεκαετία του ’90 αποτελεί ένα σημαντικό θέμα μελέτης και περαιτέρω θέμα διερεύνησης όσον αφορά τις επιχειρήσεις αλλά και τον ακαδημαϊκό χώρο. Κίνητρο για την ενασχόληση ...
 • Η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουκουράκης, Μιχαήλ; Μηλιδώνης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-11-2013
  Η πτυχιακή εργασία με τίτλο Η Ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις έχει σκοπό να παρουσιάσει την μελέτη και τη σε βάθος κατανόηση των μηχανισμών διοίκησης επιχειρήσεων, υπό το πρίσμα κανόνων για ...
 • Μελέτη και προσδιοριστικοί παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κώτση, Έλσα; Ναζαράι, Ενεϊντα; Τσομπανέλλη, Ταξιαρχούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-11-2013
  Στην πτυχιακή εργασία μας, θα σας παρουσιάσουμε την ανάλυση της εταιρικής διακυβέρνησης μέσω μίας παρουσίασης σε ένα θεωρητικό επίπεδο στο πρώτο μέρος και έπειτα μια συγκριτικής μελέτης, δύο επιπέδων στο δεύτερο. Πιο ...
 • Ο ρόλος των μετόχων, του εσωτερικού ελέγχου και της δομής του Δ.Σ. στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Μία συγκριτική μελέτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαβουρανάκης, Δημήτρης; Τρευλάκης, Εμμανουήλ; Σενετάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-10-2013
  Εκείνο το οποίο μπορεί να επισημανθεί μέσω τη μελέτης αυτής είναι ότι για να μπορέσει μια επιχείρηση να είναι βιώσιμη μέσα στο απέραντο οικονομικό γίγνεσθαι, θα πρέπει να δημιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες ομαλής ...
 • Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κεράστα, Αγγελική; Μαρτιμιανάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-05-2013
  Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι πολλαπλές τόσο σε δημοσιονομικό, πολιτικό, επιχειρηματικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τα σημαντικότερα δημοσιονομικά μεγέθη της παρούσας ...
 • Οι εφαρμογές της εταιρικής διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σαβουϊδάκη, Όλγα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-08-2013
  Το πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής αυτής εργασίας αναφέρεται στην Εταιρική Διακυβέρνηση.Δίδεται ο ορισμός της και αναλύονται ,ο ρόλος,η δομή,τα συστήματα,οι αρχές και τα οφέλη που παρέχει στις σύγχρονες επιχειρήσεις.Επίσης ...
 • Στρατηγικό μάνατζεμεντ: η ανάλυση και οι εφαρμογές του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φραγκιουδάκη, Γεωργία; Χριστοδούλου, Μαριλένα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήζης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-05-2012
  Σκοπός της παρούσας εργασίας σε πρώτο στάδιο είναι να αναλύσει, τί είναι οι πίνακες Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard). Κατόπιν γίνεται πιο συγκεκριμένη η θεωρητική ανάλυση του θέματος της πτυχιακής εργασίας, ...
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ευρώπη. Μεταβολές και επιπτώσεις στα χρηματοοικονομικά μεγέθη των εταιριών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μελισσάρη, Ιωάννα; Παπαδάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-09-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή καιπαρουσίαση του φαινομένου των συγχωνεύσεων και εξαγορών στις χώρες της Ευρώπης καθώς και των παραγόντων που το διαμορφώνουν. Στο Α' μέρος αποτυπώνονται έννοιες και όροι που ...
 • Χρεοκοπημένες εταιρίες στην Ευρώπη και ανάλυση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τριφώνοβ, Τεοντόρ; Κουμπλής, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-06-2014
  Στην έρευνα που ακολουθεί αναλύεται η έννοια της πτώχευσης, γίνεται μια συνοπτική αναφορά σε βασικά στοιχεία του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία της πτώχευσης. Αναφέρονται επίσης, πρόσφατα στοιχεία ερευνών ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των επικοινωνιών της χώρας κατά την περίοδο 2006-2011.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γκότση, Μαρία; Μπουρή, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2013
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος κατά την εξαετία 2006-2011,με βάση τα στοιχεία που προβλέπει και διαθέτει το ισχύον στη Χώρα Λογιστικό Σύστημα. ...