• Αναβαλλόμενη φορολογία και διαχείριση κερδών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ρουσάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-23
  Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων (αναλυτές, επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές), ...
 • Η διαχείριση των κερδών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μερονιανάκης, Απόστολος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-12-2015
  Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας είναι η διαχείριση των κερδών. Αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά στην διαχείριση των κερδών μέσα από την διεθνή βιβλιογραφία. Έπειτα εισχωρώντας στον χώρο των οικογενειακών ...
 • Μεθοδολογία ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων και αποτίμησης επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δρακούλης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει με την βοήθεια οικονομετρικών υποδειγμάτων τους βασικότερους παράγοντες προσδιορισμού της τιμής της μετοχής. Μέσα από την εμπειρική έρευνα, επιλέχθηκαν δύο υποδείγματα μέσω ...