• Μοντέλα πρόβλεψης πτώχευσης: μια συγκριτική μελέτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπαλοπήτου, Χρυσοβαλάντου; Χατζηβαγγέλη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήζης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-06-2012
  Η αδυναμία των χωρών και των τραπεζικών συστημάτων να δανειστούν από τις αγορές έχει οδηγήσει σε πανικό, ο οποίος μεταφέρεται σε κατώτερα στρώματα όπως είναι οι επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές είτε να πτωχεύουν ...