• Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Αβραμίδου, Ζωή; Μάλλιαρη, Αθηνά
    Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-10-25
    Οι δημόσιες σχέσεις είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών δεδομένου ότι επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Η παρούσα πτυχιακή εργασία, αφού πρώτα ορίσει τι ακριβώς ...