• Η ένταξη των νέων στην κοινωνική ζωή και την αγορά εργασίας στην πόλη του Ηρακλείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Αυγερινού, Αικατερίνη; Κανάτσι, Μποράνα; Φραγκιαδάκη, Δέσποινα
    Επιβλέπων καθηγητής: Πελεκίδου, Λίνα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-04-27
    Η οικονομική κρίση του 2009 στην Ελλάδα επηρέασε την κοινωνική ζωή των νέων, την εκπαίδευσή τους καθώς και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Με τις αλλαγές που πραγματοποίησε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην ...