• Οργανωσιακή ατμόσφαιρα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βαβουράκη, Ελένη; Κιαγιά, Μαγδαληνή
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-11-2012
  Σε όλες τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες έχει αναγνωριστεί σαν δεδομένο ότι η οικονομική πρόοδος δεν εξαρτάται μόνο από την συσσώρευση κεφαλαίων και ειδικευμένης εργασίας, αλλά και από την ικανότητα του σωστού συνδυασμού ...