• Πληροφορικά συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Βαβουράκης, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σπανάκης, Αντώνιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-05-2015
    Ένα Πληροφοριακό σύστημα Διοίκησης παρέχει πληροφορίες που χρειάζονται για να διαχειρίζονται οι οργανισμοί αποδοτικά και αποτελεσματικά τα Πληροφοριακά Συστήματα. Περιλαμβάνουν τρεις βασικές πήγες ανθρώπους, τεχνολογία και ...