• Ο ρόλος των μετόχων, του εσωτερικού ελέγχου και της δομής του Δ.Σ. στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Μία συγκριτική μελέτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαβουρανάκης, Δημήτρης; Τρευλάκης, Εμμανουήλ; Σενετάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-10-2013
  Εκείνο το οποίο μπορεί να επισημανθεί μέσω τη μελέτης αυτής είναι ότι για να μπορέσει μια επιχείρηση να είναι βιώσιμη μέσα στο απέραντο οικονομικό γίγνεσθαι, θα πρέπει να δημιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες ομαλής ...