• Η επίδραση της διαφήμισης στη χρήση αλκοόλ, στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Βαβούρη, Ελευθερία; Γαλανάκης, Μανούσος; Καλούδη, Σοφία – Γεωργία; Παναγή, Μηνάς
    Επιβλέπων καθηγητής: Διαλυνάκη, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-05-2015
    Η παρούσα έρευνα μελετά το ρόλο της διαφήμισης, ως παράγοντα, που εμπλέκεται στη χρήση αλκοόλ. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφει τον τρόπο και τον βαθμό που ο ρόλος της διαφήμισης επηρεάζει την κατανάλωση. Στην έρευνα συμμετείχαν ...