• Προστασία του καταναλωτή στις πιστωτικές υπηρεσίες: Νομικό πλαίσιο και τρόποι επίλυσης διαφορών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γαβαλά, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζούλια, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-08-2012
  Η ανάγκη για την προώθηση των επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών ενσώματων ή άϋλων, έγινε ιδιαίτερα αισθητή κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ταυτόχρονα, έγινε κατανοητό ότι οι παραπάνω στόχοι ...