• Καταμέτρηση αντικειμένων μέσω πανοραμικής φωτογράφισης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γαβαλάς, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-02-2015
    Ο σκοπός της εκπόνησης αυτής της πτυχιακής είναι η μελέτη των τεχνολογικών λύσεων που υπάρχουν και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή εφαρμογής η οποία θα δέχεται μία εικόνα και στην συνέχεια θα απομονώνει τα ...