• Το μουσείο «Ελ-Γκρέκο» ως σημείο αναφοράς για τον τουρισμό της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ελευθεράκη, Αλεξάνδρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Πεδιαδίτης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2012
  Ο βασικός στόχος της παρούσης εργασίας είναι να μελετήσει την υφισταμένη κατάσταση στην τουριστική αγορά της πόλης του Ηρακλείου καθώς και ολοκλήρου της Κρήτης σε σχέση με τον πολιτιστικό τουρισμό και ιδιαίτερα τον τουρισμό ...