• Στατιστική ανάλυση των δεδομένων παραγωγής Prodcom : Ελλάδα 2002-2012.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Μερκούρη, Ενιάνα; Κωνσταντινίδης, Γεώργιος; Ζακάκι, Σταυρούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2015
    Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η «Στατιστική Ανάλυση των Δεδομένων Παραγωγής PRODCOM: Ελλάδα 2002-­‐2012». Τα δεδομένα παραγωγής PRODCOM οφείλουν υποχρεωτικά να τηρούνται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ...