• Μηχανή συγκόλλησης τριβής. Σχεδιασμός και λειτουργία στο solidworks.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ηλιάδης, Νίκος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαίρης, Αχιλλέας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-01-2015
    Υπάρχουν πολλοί λίγες μηχανές συγκόλλησης με τριβή που δουλεύουν στα πλαστικά έως 50Hz , στα μέταλλα 120 ή 240Hz. Σε αυτήν την πτυχιακή θα δούμε 1) την εξέδρα συγκόλλησης υψηλής συχνότητας γραμμικής τριβής (Σχεδιασμό, θέση, ...