• Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζαχαριουδάκη, Ιωάννα; Ηλιάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαριτάκη, Χαρίκλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-11-2008
  Λόγω της συνεχούς τροποποίησης της φορολογικής νομοθεσίας, το Φορολογικό Δίκαιο καθίσταται επιστημονικός κλάδος δυσχερούς προσπελάσεως. Αν αυτό ισχύει για τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ισχύει κατά μείζονα λόγο, για τη ...