• Συστήματα εσωτερικού ελέγχου και χρήση του εργαλείου balanced scorecard.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Ηλιάκης, Ηλίας; Λαδάς, Ανδρέας; Ladas, Andreas
    Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-08-31
    Η μέθοδος Balanced Scorecard εφαρμόζεται συχνά στον εσωτερικό έλεγχο των εταιριών και των οργανισμών. Το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες μέτρων. Τα οικονομικά μέτρα, τα μέτρα που αφορούν στον πελάτη, τα μέτρα ...