• Γεωφυσική μελέτη στην περιοχή Ίστρο του νομού Λασιθίου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γκαγκάλης, Νικόλαος; Ηλιόπουλος, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδόπουλος, Ηλίας; Σούπιος, Παντελής; Χλούπης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-02-2009
    Η πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην εφαρμογή δύο γεωφυσικών μεθόδων διασκόπησης, ηλεκτρικής και σεισμικής, στην περιοχή Ίστρο του νομού Λασιθίου τον μήνα Οκτώβριο 2005. Η εφαρμογή δύο μεθόδων μας παρέχει την δυνατότητα ...