• Από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας στην κλιματική αλλαγή. Επιπτώσεις στην παραγωγή φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Θαλασσινάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γουμενάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-04-2009
  Η ανθρωπογενής δραστηριότητα συνολικά οδήγησε τα τελευταία 60 χρόνια σε αλματώδη αύξηση των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Τα επίπεδα ρύπανσης στην Ευρώπη υπερβαίνουν συχνά, σε αστικές και αγροτικές περιοχές, τα όρια που έχουν ...