• Υλοποίηση συστήματος κρατήσεων για χρήση web και φορητές συσκευές με χρήση restful και ionic framework

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ιατράκη, Μαρία; Κίλα, Αντίνο; Kila, Antino; Πανταζέλος, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-24
    Η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί εντάσσεται στην κατηγορία των eCommerce εφαρμογών. Ο όρος αναφέρεται σε εφαρμογές που στόχο έχουν το ηλεκτρονικό εμπόριο αγαθών., παρέχοντας όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για την διεκπεραίωση ...