• Αξιολόγηση τριών υβριδίων μελιτζάνας στα αγρονομικά χαρακτηριστικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ζαφειράκης, Στέφανος; Ιερωνυμάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βογιατζάκη, Αντωνία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός του πειράματος είναι η αξιολόγηση τριών υβριδίων μελιτζάνας στα αγρονομικά τους χαρακτηριστικά. Σε ξύλινο θερμοκήπιο με υλικό κάλυψης πολυαιθυλένιο, φυτεύτηκαν 96 φυτά μελιτζάνας (Solanum melongena) από τα οποία τα ...
 • Μαθηματική επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ιερωνυμάκη, Μαρία; Αθανασίου, Χρίστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σουπιός, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2012
  Σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός των υδρολογικών στοιχείων της λεκάνης του Χειμάρου Πρασσανού με απώτερω σκοπό την κατασκευή ενός φράγματος μέσου όγκου.