• Οικονομικοί μετανάστες, διαδικασία νομιμοποίησης (1991-2001) στην Ελλάδα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Κωνιού, Κλεάνθη; Μπουρμπάκη, Σοφία; Φασουλά, Σοφία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουκουνάκη, Νίκη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την διαδικασία νομιμοποίησης των οικονομικών μεταναστών κατά τα έτη 1991-2001. Το γεγονός των συνεχών νομιμοποιήσεων των μεταναστών , αποτέλεσε το ερέθισμα να μελετήσουμε ο νομικό καθεστώς ...