• Εγκατάσταση και συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μυλωνόπουλος, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Σηφακάκη, Κρυσταλλία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-01-2015
    Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας του τμήματος Μηχανολογίας της σχολής τεχνολογικών εφαρμογών. Σε κάθε πολυώροφη οικοδομή η εγκατάσταση που καθημερινά «δίνει εξετάσεις» είναι ο ανελκυστήρας, ...