• Μεταφορά ρυπαντικού φορτίου μέσω των αγωγών ομβρίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Νάκου, Όλγα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2012
    Η παρούσα πτυχιακή είναι μια μελέτη για τη μεταφορά ρυπαντικού φορτίου μέσω αγωγών ομβρίων στην περιοχή των Χανίων.