• Μελέτη και προσδιοριστικοί παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κώτση, Έλσα; Ναζαράι, Ενεϊντα; Τσομπανέλλη, Ταξιαρχούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-11-2013
  Στην πτυχιακή εργασία μας, θα σας παρουσιάσουμε την ανάλυση της εταιρικής διακυβέρνησης μέσω μίας παρουσίασης σε ένα θεωρητικό επίπεδο στο πρώτο μέρος και έπειτα μια συγκριτικής μελέτης, δύο επιπέδων στο δεύτερο. Πιο ...