• Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων του ομίλου Maris Hotel.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ντρέτσα, Μαρκέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταθάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-05-2008
  Στη παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια με την χρησιμοποίηση κατάλληλων αριθμοδεικτών να αξιολογήσουμε τον όμιλο επιχειρήσεων //Maris hotel // για την χρονική περίοδο από 2001 μέχρι 2005 και να συνάγουμε συμπεράσματα. Η ...