• Καρκίνος του μαστού. Mία σύγχρονη ματιά στην αιτιολογία και ειδικότερα στη συσχέτισή του με την κατανάλωση αλκοόλ

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Μαρινάκη, Ελένη; Νύκταρη, Αναστασία
    Επιβλέπων καθηγητής: Αμανάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-10-2008
    Η πτυχιακή εργασία εστιάζεται στη προσπάθεια να αναλυθεί με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία η αιτιολογία του καρκίνου του μαστού και ειδικότερα η συσχέτιση του με την χρόνια κατανάλωση αλκοόλ. Συγκεκριμένα έχουν συγκεντρωθεί ...