• Το Χρηματιστήριο Αθηνών την περίοδο 1996-2016 με βάση τις ετήσιες εκθέσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Αρώνης, Νικόλαος; Κλάδου, Ζαχαρένια; Ξαγοράρης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-20
    Ο σκοπός της εργασίας μας είναι η ανάλυση της πορείας του χρηματιστηρίου Αθηνών για την περίοδο 1997-2016. Αυτή η περίοδος περιλαμβάνει γεγονότα που άλλαξαν την οικονομική ροή της Ελλάδος, όπως η ένταξη της στην Ευρωπαϊκή ...