• Τα φοινικοειδή και οι χρήσεις τους στην κηποτεχνία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ξαγοραράκη, Αθηνά; Τσαγκαράκης, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοφορίδη, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Τα φοινικοειδή αποτελούν μια οικογένεια - την οικογένεια των Παλαμιδών ή Αρεκιδών ή Φοινικιδών (Palmae) πολύ πλούσια σε είδη δέντρων φυτών, ομαδοποιημένων από μερικά αδιάψευστα, και εμφανή κοινά χαρακτηριστικά. Η ονομασία ...