• Η πορεία του τουρισμού στην Κρήτη την τελευταία εικοσαετία. Οι προκλήσεις για το μέλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Νικάκη, Μαρία; Οικονόμου, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Βάρδας, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-06-2011
  Ο τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα η Κρήτη, από το μακρινό παρελθόν θεωρείται ότι είναι βασικός παράγοντας της τουριστικής βιομηχανίας. Παρ’ όλες τις ευνοϊκές προβλέψεις που ...